измерване на талия

Всеки допълнителен сантиметър на талията повишава риска от проблеми със сърцето

Съществува пряка връзка между размера на талията и здравето на сърцето и тя е обратнопропорционална. Как ни вреди по-голямата талия?