неврони

Пробив към терапията на болестта на Хънтингтън

Учени от института Weizmann са открили две малки молекули, които могат да преминат кръвно-мозъчната бариера при мишки, като забавят и дори обръщат ефектите на болестта на Хънтингтън, която е нелечима.