здравни министри България и Македония

Министерствата на здравеопазването на България и Македония подписаха план за сътрудничество

Сътрудничеството между здравните министерства на България и Македония ще обхване първичната и специализирана медицинска помощ, профилактиката на болестите и др. области.